Statistika.com.mk е вашиот најверодостен извор на податоци поврзани со Македонија.

За нас

Statistika.com.mk е иновативна платформа која служи како сеопфатна база на податоци за сите јавно достапни сетови на податоци кои се однесуваат на Македонија. Со фокус на зајакнување на јавноста и носителите на одлуки со точни и ажурирани информации, оваа алатка е вреден ресурс за секој што сака да донесе информирани одлуки врз основа на податоци.