За нас

Statistika.com.mk е иновативна платформа која служи како сеопфатна база на податоци за сите јавно достапни сетови на податоци кои се однесуваат на Македонија. Со фокус на зајакнување на јавноста и носителите на одлуки со точни и ажурирани информации, оваа алатка е вреден ресурс за секој што сака да донесе информирани одлуки врз основа на податоци.

Една од најистакнатите карактеристики на Statistika.com.mk е нејзиниот кориснички интерфејс, кој им овозможува на посетителите лесно да пристапат и да комуницираат со мноштво информации. Од демографски статистики до економски показатели, оваа платформа нуди разновиден опсег на висококвалитетни збирки на податоци кои редовно се ажурираат за да се обезбеди нивната релевантност и точност.

Покрај обемното собирање податоци, Statistika.com.mk нуди и моќни алатки за визуелизација кои им овозможуваат на корисниците брзо и ефективно да интерпретираат сложени информации. Овие визуелизации, кои се движат од интерактивни графикони до мапи, се дизајнирани да им олеснат на корисниците да ги разберат трендовите и моделите во податоците.

Со обезбедување на централизирано складиште на јавни збирки на податоци и алатки за визуелизација, Statistika.com.mk помага да се премости јазот помеѓу податоците и донесувањето одлуки. Без разлика дали сте истражувач, креатор на политики или едноставно љубопитен граѓанин, оваа платформа е непроценлив извор за стекнување увид во општествениот, економскиот и политичкиот пејзаж на Македонија. Најдобро од сè, тој е потполно бесплатен за користење, што го прави достапен за секој што сака да се вклучи со податоците.